видео

Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието - Божествена литургия
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
ΕΡΤ1 Атон 1998 (1) © Манастир Ксенофонт
ΕΡΤ1 Атон 1998 (2) © Манастир Ксенофонт
Манастир Ксенофонт- хилядолетието
998-1998 Манастир Ксенофонт- хилядолетието
архитектура в Атон
Храмът на Протата