Παρακλήσεις

Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών του Δικαίου Ληστού, του Εκατόνταρχου Λογγίνου και των συν αυτώ δυο στρατιωτών
Παρακλητικός Κανών
Κανών Παρακλητικός, ήχος πλ. δ΄. 
Παρακλητικός Κανών στους Δεκατετράριθμους Αγίους Προστάτες της Λήμνου
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών στους Αγίους Ιατρούς και Θαυματουργούς Αναργύρους Κοσμά, Δαμιανό & Παντελεήμονα
Κανών, ήχος πλ δ΄
Παρακλητικός Κανών, ήχος πλ. δ΄.
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών, ήχος πλ. δ΄.
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών, ήχος πλ. δ΄. 
Κανών Παρακλητικός & Εικοσιτέσσερις Οίκοι. Ποίημα Ιακώβου Μοναχού. 
Έκδοση Ι. Μ. Παντοκράτορος Αγ. Όρους
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών υπέρ ευτεκνίας
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Κανών Παρακλητικός, ήχος πλ. δ΄.
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Κανών Παρακλητικός, ήχος β΄.
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών
Παρακλητικός Κανών, ήχος πλ. δ΄.
Παρακλητικός Κανών