Ηχητικά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ    
Ψάλλουν οἱ πατέρες τῆς I.M. Ξενοφῶντος τοὺς κανόνες τῶν Χριστουγέννων. Περίπου 1983.

ΡΩΜΑΝΗ, ΚΑΝΟΝΕΣ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ    
Κανόνες τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος. Ψάλλει ἡ πρωτοψάλτρια, Ρωμανὴ μοναχή διὰ ἐκπαίδευσιν. Περιέχονται καὶ ζωντανὲς ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὸν ναόν.

Ι.Μ. ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΛ-ΕΥΦΗΜΙΑ (21 ΜΑΪΟΥ 2006)    
Περιέχονται καὶ ζωντανὲς ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὸν ναόν. Ἑορτὴ Σαμαρείτιδος (Κυριακή) & Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ (21ΜΑΪΟΥ 2006)    
Περιέχονται καὶ ζωντανὲς ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὸν ναόν. Ἑορτὴ Σαμαρείτιδος (Κυριακή) & Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης.

ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2000    
Ἀγρυπνία 6 Σεπτεμβρίου, Γεννέσιον τῆς Θεοτόκου 2000.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989    
Ψάλλει ὁ Γέροντας Ἀλέξιος & αἱ ἀδελφαί.

1 > >|