Ηχητικά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ π. ΙΩΑΝΝΗ    
Θ.Λειτουργία μὲ τὸν ἱεροκήρυκα τῆς Μητρ. π.Ἰωάννη· ἑορτὴ Ἁγ. Χαραλάμπους. Ἡ ἐγγραφὴ ἔγινε ἀνάποδα, α΄ ἡ β΄ πλευρά & μετὰ ἡ α΄.

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΗΣ), ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ    
Θ.Λειτουργία μὲ τὸν μητρ. Σιδηροκάστρου, Ἰωάννην. Ψάλλουν μᾶλλον μοναχοί· Ἀκριτοχώρι. Ἡ ἐγγραφὴ ἔγινε ἀνάποδα, α΄ ἡ β΄ πλευρά & μετὰ ἡ α΄.

1998 Ι.Μ.Ξεν. ΚΤΙΤΟΡΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    
Ἱ.Μονὴ Ξενοφῶντος, 1998, ἔτος χιλιετηρίδος, κτιτορικὸς ἑσπερινός. Ἀνάγνωσις σιγγιλίου κατατάξεως τοῦ ὁσίου Ξενοφῶντος εἰς τὸ ἁγιολόγιον.

ΠΑΣΧΑ 1998 Ι.Μ.Ξ    
Πάσχα, Ἱ.Μονὴ Ξενοφῶντος, 1998, ἔτος χιλιετηρίδος.

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ι.Μ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 1992    
Ἱ.Μονὴ Παντοκράτορος. Ψάλλει προηγ. Εὐθύμιος, π.Πρόχορος.

Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30/8/1988 ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ    
Ἀκριτοχώρι, 30/08/1988, ψάλλει ὁ γέροντας & πατέρες.

|< < 3 > >|