Ηχητικά

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 2004    
Ξενοφῶντος, Πανήγυρις Ἀνακομιδῆς, 2004. Ὄρθρος. π.Δανιήλ δανιηλαῖος.

π. ΔΑΝΙΗΛ 3/11/04    
Ξενοφῶντος, Πανήγυρις Ἀνακομιδῆς, 2004. Θ. Λειτουργία. π.Δανιήλ δανιηλαῖος.

ΕΙΡΜΟΙ ΗΧΟΣ ΠΛ.Β',ΒΑΡΥΣ,ΠΛ.Δ'    
Ἀκριτοχώρι, εἱρμοὶ τῶν ἤχων, παρὰ τῆς ἀδ. Ρωμανῆς. 

π.ΠΑΙΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΗΝΟΣ ΕΙΡΜΟΙ ΤΩΝ ΗΧΩΝ    
Προσόμοια και Ειρμοί β΄, πλ. β΄, γ΄, Βαρέως ήχου

π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
Μαθήματα μὲ τὸν π. Ἀναστάσιο, Ἦχος πλ. Β΄.

|< < 38