Ηχητικά

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Β΄ , Δ' ΠΛ. Β' ΗΧΩΝ    
Ἀκριτοχώρι, καθίσματα ἀπὸ τὴν Ὀκτώηχο. Παρὰ τῆς ἀδ. Ρωμανῆς. 

ΕΙΡΜΟΙ (ΨΑΛΛΕΙ Η ΡΩΜΑΝΗ ΜΟΝ.)    
Ἀκριτοχώρι, εἱρμοὶ ἀπὸ τὴν Ὀκτώηχο. Παρὰ τῆς ἀδ. Ρωμανῆς. 

ΣΤΙΧΟΙ Β' ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛ.Β'    
Ἀκριτοχώρι, Ἐξομολογεῖσθε, σὲ διαφόρους ἤχους.

ΣΤΙΧΟΙ Α΄,Γ΄ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ    
Συλλογὴ ἀπὸ διαφόρους ψάλτες στίχων σὲ διαφόρους ἤχους, πρὸς ἐκμάθησι τῶν ἀρχαρίων.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ ΠΛ.Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΗΧΟΥ    
Συλλογὴ ἀπὸ διαφόρους ψάλτες, στίχων καὶ  στοιχείων διαφόρων ἤχων. (π.Παχώμιος)

ΣΚΗΤΗ Π.ΗΛΙΟΥ 2006 ( ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ)    
Πανήγυρις Προφ. Ἠλιοῦ, 2006, μὲ δεξιοὺς ψάλτες τοὺς Καρακαληνούς, καὶ  ἀριστεροὺς τοὺς Μπουραζερίτας.

|< < 36 > >|