Ηχητικά

Ι.Μ.ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 2007    
Ἀκριτοχώρι, πανήγυρις 2007, ἁργὸ χερουβικόν.

ΣΤΙΧΟΙ ΠΛ.Α΄ ΚΑΙ Δ΄ ΗΧΟΥ    
Συλλογὴ ἀπὸ διαφόρους ψάλτες, στίχων καὶ  στοιχείων διαφόρων ἤχων. (π.Παχώμιος)

ΣΤΙΧΟΙ ΠΛ.Δ΄ ΚΑΙ Β΄ ΗΧΟΥ    
Συλλογὴ ἀπὸ διαφόρους ψάλτες, στίχων καὶ  στοιχείων διαφόρων ἤχων. (π.Παχώμιος)

ΙΔΙΟΜΕΛΑ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ    
Ἀκριτοχώρι, Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ    
π.Βαρθολομαῖος, ἐκπαιδευτικά.

ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟ    
Ι. Μ. Ακριτοχωρίου Θ. Λειτουργία με τον Γέροντα και Ομιλίες

|< < 37 > >|